top of page

Hälsa 

Australian Cattledog är en frisk ras som procentuellt sett är relativt fri från sjukdomar. Dock finns det en del sjukdomar och hälsoåkommor som förekommer inom rasen även utanför befintliga hälsoprogrammet. Det är ett av rasklubbens ansvar att kartlägga förekomsten av eventuella sjukdomar och tillstånd som inte registreras av SKK, för att via fakta kunna arbeta att minimera eventuell spridning av sjukdomar med genetiska inslag. Här vill vi informera om dessa sjukdomar, kommunicera tillgänglig  statistik samt vägleda valpköpare när och hur hunden ska testas. 

Vill du veta mer? Klicka på nedanstående länkar!

bottom of page