top of page

Ögon

Katarakt

Katarakt, även kallat grå starr, ger ögats lins en grumlig hinna.
Katarakt kan orsakas av många yttre och inre störningar i ögat men ur avelssynpunkt är det bara de medfödda och misstänkt ärftliga varianterna som är av intresse.

När hunden ska ögonlysas sker detta hos en specialistutbildad veterinär (så kallad ögonlysare) som använder sig av SKKs ögonprotokoll som sedan skickas in till SKK för registrering av resultatet.
Resultat av ögonundersökningar registreras centralt för samtliga raser.
I ögonprotokollet noteras ifall katarakten anses vara en medfödd (kongenital) eller en icke-medfödd variant.

Katarakten kan drabba hela ögats lins, så kallad total katarakt, eller endast delar av linsen, så kallad partiell katarakt. Vidare finns olika benämningar för kataraktens placering.
I ögonprotokollet benämns även om katarakten är medfödd eller icke-medfödd.
Beroende på vilken typ av katarakt som hunden blivit drabbad av samt om den är medfödd så kan hunden diskvalificeras från avel.

 

Rasklubbens rekommendation är att samtliga avelsdjur har genomfört ögonlysning före parning.

bottom of page