top of page

Om Svenska Australian Cattledog Klubben

7475239-Ncyyd.jpg
received_463120659008987.jpeg
Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK) bildades hösten 2006 efter att i 30 år varit i gemensam klubb med Australian Kelpie. Medlemsantalet i klubben är på uppåtgående och vi har i dag ca 90 medlemmar spridda över hela Sverige.
SACK är fortfarande i en uppbyggnadsfas men är inne i en god utveckling
vilken bidrar till att ännu fler aktiviteter kommer att företas inom klubben i framtiden.
Redan idag anordnar SACK officiella utställningar, lydnadsprov, MH, MT,
utbildningar för medlemmarna, samt möten med intressanta och utvecklande föreläsare.
Minst en gång per år arrangerar klubben ett träningsläger för sina medlemmar. Dessutom förekommer lokala träningsläger och aktiviteter som annonseras på hemsidan och via klubbens Facebook-grupp SACK – Svenska Australian Cattledog Klubben (sluten för medlemmar). Lägren är företrädesvis öppna för alla medlemmar inom SACK men i mån av plats kan även medlemmar ifrån andra klubbar anmäla sig.
SACK verkar för att på ett aktivt sätt sprida kunskap om och väcka intresse för rasen. Detta görs bland annat genom att deltaga med rasmonter vid olika tillställningar, dela ut informationsblad, ha verksamma lokala ombud och uppmuntra till verksamhet och tävlingar som lyder under SBK.
Klubben främjar och förespråkar avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar. Detta genom att bland annat anordna avels- och uppfödarträffar (öppna för alla medlemmar). Klubben förbereder även ett framtagande av hälsoenkät för att inhämta fakta och information om rasen från förr och nu som är tänkt att leda till en högre kunskap om rasens hälsoläge.
Rasens medverkan på olika typer av aktiviteter och tävlingar ökar stadigt varje år. Australian Cattledog finns nu representerad inom samtliga bruksgrenar (spår, sök, rapport och skydd), lydnad, vallning och vallningsprov, inom tjänstehundsverksamheten, agility, freestyle, rallylydnad samt som servicehund!
En Australian Cattledog är en typisk allroundhund som passar för de flesta arbeten och som ger en trogen vän för livet!

Stadgar om rasklubb

Här kan du läsa våra stadgar för rasklubb.

SACK:s Styrelse 2024

Catta Englund
Ordförande
Email: sackordforande@gmail.com

 

Katarina Cvek-Hopkins
Vice ordförande

Email: sackregister@gmail.com

Marloes Fransen
Sekreterare

Email: cattledogklubben@gmail.com

 

Sandra Larsson
Kassör

Email: sackkassor1@gmail.com
 

Nathalie Swahn
Styrelseledamot

 

Jenny Isaksson
Suppleant

 

Emma Cederblad
Suppleant

Revisorer
Anneli Svensson
Katinka Lovén

Revisorssuppleanter
Anna Hertzmann

Yeison Leidhammar

Valberedning

Camilla Nilsson (sammankallande)
Belinda Rubin
Erika Stjärnfeldt

E-Mail:

sackstyrelse@gmail.com

Kommittéer & Utskott 

Avelsråd
Ulla Hemmings
E-post: ulrika.hemmings@gmail.com

Sandra Larsson

E-post: heelersofoz@gmail.com


Register
Katarina Cvek-Hopkins
E-post: sackregister@gmail.com

Hemsida
Marloes Fransen

E-post: cattledogklubben@gmail.com

Ordinarie Medlem

 Som ordinarie medlem betalar du både förbundsavgift till SBK (400 kr) och lokal avgift (250 kr) till SACK. Medlemsavgiften för år 2022 är 650 kr.

dELBETALANDE MEDLEM

Om du redan är medlem i någon av SBK:s lokalklubbar och/eller annan rasklubb under SBK (se lista längst ner på sidan) betala du endats lokal avgift till SACK. Medlemsavgiften för år 2022 är 250 kr.

Familjemedlem

Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem eller delbetalande medlem i SACK och att du blir medlem i samma klubb/klubbar. Medlemsavgiften för år 2022 är 150 kr. (Observera att i familjemedlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden, den skickas bara till ordinarie medlem).

Utlandsmedlem

Är du utomlandsbosatt kan du även vara medlem i SACK. Medlemskapet fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem men avgiften är något högre eftersom det tillkommer administrativa kostnader. Som utomlandsmedlem betalar du förbundsavgift till SBK och lokal avgift till SACK. Medlemsavgiften för år 2022 är 650 kr.

Bli Medlem

Från och med nu görs alla förfrågningar om medlemskap nu direkt hos SBK.SACK får inte längre ta in ansökningar om medlemskap eller betalningar av medlemsavgifter.

HÄR kommer du till SBKs nya membersite där du kan ansöka att bli medlem i SACK!

Observera att handläggningen av medlemsansökningarna som kommit in via formuläret sker manuellt av SBK, varför det tar lite tid innan medlemmen syns i Membersite. Medlemsavierna skickas ut i efterhand så fort hela betallösningen är på plats.

Kontakt

Klubbens adress

Svenska Australian Cattledog Klubben

c/o Sandra Larsson
Lena 52

186 93 Vallentuna

 

Klubbens plusgiro

22 79 46-1

 

Registreringsansvarig

Vallanlagstest, MT/MH protokoll (kopia) samt utställningskritiker skickas till registeransvarig Katarina Cvek-Hopkins.
E-post: sackregister@gmail.com

 

bottom of page