top of page

PRA (progressiv retinal atrofi)

Hos Australian cattledogs förekommer sjukdomen prcd-PRA samt rcd4-PRA.
Den förstnämnda sjukdomen i större utsträckning.

PRA är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som alla har liknande symtom.
Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus.
Hunden blir då ”nattblind” och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus.
De flesta hundar med en PRA-sjukdom blir successivt helt blinda.

Forskare har identifierat generna som orsakar prcd-PRA samt rcd4-PRA.
De genetiska testerna för dessa sjukdomar är bara informativa för respektive PRA-sjukdom, inte för någon av de andra typerna av PRA. 
Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar.

Rasklubbens rekommendation är att samtliga avelsdjur har känd status gällande prcd-PRA före avel.

DNA-test
Blod- eller salivprov skickas tillsammans med laboratorieremissen till aktuellt laboratorium.
Olika lab har olika tillvägagångssätt och priser. Du kan gen-testa för flera sjukdomar samtidigt men rasklubben rekommenderar att endast testa för sådana sjukdomar som är relevanta och vanligt förekommande inom rasen. Vänligen se SKKs policy om DNA-tester:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/information-om-dna-tester.pdf


Provsvar skickas sedan från laboratoriet till hundägaren, i många fall skickas resultaten via mail och du kan ansöka om att få Certifikat för DNA-testet.

Att i avel använda en genetisk affekterad (sjuk) hund, det vill säga hund som har eller riskerar att utveckla prcd-PRA är dock alltid ett brott mot SKKs grundregler och Jordbruksverkets föreskrifter.
Det är inte heller tillåtet att para två anlagsbärare (carrier) med varandra.
 
Australian Cattledog har central registrering hos SKK för prcd-PRA.
Tillsammans med SKKs DNA-remiss ska också laboratoriets remiss fyllas i och båda remisserna ska undertecknas av såväl veterinär som hundägare. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen genom t.ex.  chip-avläsning. Blod- eller salivprov skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till aktuellt laboratorium.
Provsvar skickas sedan från laboratoriet till hundägaren, i många fall skickas resultaten via mail och du kan ansöka om att få Certifikat för DNA-testet.
SKKs remiss tillsammans med kopia på certifikatet eller provsvaret skickas till SKK som centralt registrerar hundens resultat.


Resultat från provsvaret ges på följande sätt:

Gentype N/N  (A) = Hunden har ärvt två normala gener och har därmed status PRA (A).

Genotype N/PRA (B) = Hunden har ärvt en normal gen samt en sjuk gen och har därmed status PRA (B) vilket betyder att hunden är Bärare/Carrier av sjukdomen.

Genotype PRA/PRA (C) = Hunden har ärvt två sjuka gener och har därmed status PRA (C) vilket betyder att hunden är sjuk/Affected.

Här hittar du SKKs DNA-remiss
(observera att denna ska fyllas i tillsammans med laboratoriets remiss)

Laboratorium godkända av SKK är:  Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics.
Observera att OptiGen inte längre erbjuder test för prcd-PRA för Australian Cattledog.

 


Nedan ser du statistik för PRA från OFA (Orthopedic Foundation for Animals)-registret i USA.

pra.JPG
bottom of page