Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis

DISH är en förkortning på DIFFUSE IDIOPATHIC SKELETAL HYPEROSTOSIS och översättningen betyder ”Diffus nybildning i skelett av okänd orsak”.
Sjukdomen är i sig en relativt nyupptäckt inom vår ras men har funnits desto längre i andra raser, tex Boxer. Även om orsaken till sjukdomen är okänd så finns det mer och mer som tyder på att detta, precis som hos andra påverkade raser, har en hög genetisk ärvbarhet vilket är mycket oroväckande för vår tämligen lilla ras. 

Vad är DISH?
DISH är en form av icke-inflammatorisk nybildning och förkalkning av ryggradens kotor, brosk, ligament och senor. Sjukdomen drabbar framförallt de främre längsgående ligamenten på kotorna i ryggraden. På en röntgenbild så kan man se att förkalkningarna har samma densitet som närliggande kotan.

De intervertebrala diskarna och utrymmet där emellan drabbas väldigt sällan av DISH men desto oftare av Spondylos. Spondylos drabbar också väldigt ofta L7-S1 medan DISH väldigt sällan påträffas där. En generell ”regel” är att spondylos drabbar områden mellan kotor/diskar och bygger sedan bryggor ned under kota/disk då det längre inte finns utrymme där emellan, medan DISH direkt angriper det längstgående ligamentet under kotorna.

BILD1
På bilden bredvid ser man en frisk/normal ryggrad och en DISH-påverkad ryggrad.

Förklaring till numreringarna;
1. Vertebrala kotor
2. Utrymmet mellan Vertrebrala kotor

3. Förkalkning av främre längsgående ligament/kotor (DISH)
 


BILD2
På bilden nedan ser man hela ryggradens kotor samt dess benämning,

denna hund har både Spondylos-förändringar samt DISH-förändringar.
DISH påverkar oftast ryggradens L-kotor (längryggen).
Kotor markerat med rött (SD) = Spondylos-påverkade
Kotor markerade med grönt (D) = DISH-påverkade

 

 

Eftersom DISH är en relativt ny sjukdomsbild i vår ras så finns det

många veterinärer som ej har kunskap om denna sjukdom och

därför ofta missvisande diagnostiserar DISH som Spondylos då

förfarandet av dessa två sjukdomar är snarlika eftersom båda

påverkar ryggkotor/diskar i ryggraden.

Hur mkt sjukdomen påverkar individen är väldigt olika och det är

även väldigt olika när sjukdomen börjar göra sig till känna, både

synligt på röntgen men även symtom-mässigt för hunden.
Dvs sjukdomen kan påverkar olika individer olika mycket, det finns fall där

hundar diagnostiserats under 1 års ålder och det finns fall där sjukdomen blev synlig på RTG först efter 4 års ålder.
Båda dessa sjukdomsförfaranden är väldigt ovanliga då sjukdomen brukar ha gett sig till känna både på RTG och i symtom hos hunden vid 3 års ålder.

 

 


 

dish4.jpg
dish2.JPG
dish1.JPG
dish5.JPG
dish3.JPG

Länk till info om hur

Länk - att ta med till veterinär för blodprov

Som tur är finns det sätt att diagnostisera om ens hund har DISH eller ej och Svenska Australian Cattledog-klubben har det som rekommendation att man kontrollerar att sina avelsdjur ej har DISH.
Allt vi kan göra för att förebygga att detta sprids är till vår ras förtjänst på både kort och lång sikt.
Även om forskningen som sker i ämnet fortfarande är pågående så önskar vi förebygga sjukdomens spridning så gott vi kan, med dem medel som finns att tillgå just nu.

I dagsläget så diagnostiseras DISH via röntgenbilder där man kan se nybildningen av ben på ryggkotorna.
Det finns i dagsläget ingen avläsare inom Sverige som specialiserat sig på DISH men forskning bedrivs på Universitetet/institutet i Bern,Schweiz. Dit kan man maila in röntgenbilderna för att få dem avlästa av deras specialiserade veterinär. Institutet      önskar även att man skickar dem blodprov för den individen som bilderna inskickades för så att dem kan forska vidare på att eventuellt hitta en genfaktor som sjukdomen härstammar ifrån. På detta sätt kan eventuellt ett blodprov i framtiden utröna om din hund har en potentiell affekt gen som kommer ge din hund DISH.
För att detta ska kunna ske så måste institutet få in prover på väldigt många hundar och vi önskar självklart att så många cattledog-ägare som möjligt ser detta som en möjlighet att hjälpa vår ras mot en fortsatt frisk standard.

 

Forskningen hittills verkar peka åt att sjukdomen har ett dominant förfarande.
Dvs att en kliniskt bevisad DISH-påverkad individ hittills alltid har haft minst
1 DISH-påverkad förälder.
Det har hittills ej påvisats att en DISH-påverkad individ kommit från föräldrar
som båda visat sig vara

DISH-fria. Därför är den allmänna rekommendationen från Schweiz (trots att gen-test ännu ej finns)

att alltid röntga båda föräldradjuren, tidigast vid 2 års ålder men fördelaktigt vid 3 års ålder, för att

på det sättet kunna utesluta att avkommor riskerar att få DISH.

För att delta i forskningen och få ryggröntgen plåtorna avläst, följ 

instruktionerna i information som är länkat nedan: