top of page

PLL (primär linsluxation)

Linsluxation innebär att linsen lossnar ur sin upphängning och lämnar sitt normala läge.
Sjukdomen förekommer oftare hos de mindre terrierraserna men även rasen Australian Cattledog kan drabbas. Linsluxation kan även uppträda som följdsjukdom till andra ögonsjukdomar, framför allt vid glaukom (grön starr). En ögonlysare (specialistutbildad veterinär)  kan oftast skilja mellan ärftliga och förvärvade varianter av linsluxation. När linsen lämnat sin plats får ögat kraftigt nedsatt syn. I olyckliga fall kan linsen röra sig framåt och hamna framtill i ögat. Om det inträffar uppstår snabbt allvarliga och smärtsamma symtom. Denna sjukdom förekommer i liten utsträckning och med hjälp av DNA-test är det enkelt för uppfödare att undvika sjukdomen.

 

Då denna ögonsjukdom ärvs autosomalt recessivt så krävs sjukdomsanlag från båda föräldrarna för att hunden ska bli sjuk.

Resultat från provsvaret ges på följande sätt:

Gentype N/N (clear) = Hunden har ärvt två normala gener och har därmed status ”Clear”.

Genotype N/PLL (carrier) = Hunden har ärvt en normal gen samt en sjuk gen vilket betyder att hunden är ”Bärare/Carrier” av PLL.

Genotype PLL/PLL (affected) = Hunden har ärvt två sjuka gener vilket betyder att hunden är sjuk/Affected av PLL.

Att i avel använda genetisk affekterad hund (affected) det vill säga hund som har eller riskerar att utveckla prcd-PRA är dock alltid ett brott mot SKKs grundregler och Jordbruksverkets föreskrifter. Det är inte heller tillåtet att para två anlagsbärare (carrier) med varandra. 


DNA-test
Blod- eller salivprov skickas tillsammans med laboratorieremissen till aktuellt valt laboratorium.
Olika lab har olika tillvägagångssätt och priser. Du kan gen-testa för flera sjukdomar samtidigt (t.ex. PRA) men rasklubben rekommenderar att endast testa för sådana sjukdomar som är relevanta och förekommande inom rasen. Vänligen se SKKs policy om DNA-tester:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/information-om-dna-tester.pdf

Provsvar skickas sedan från laboratoriet till hundägaren, i många fall skickas resultaten via mail och du kan ansöka om att få Certifikat för DNA-testet.

 

Laboratorium godkända av SKK är:  Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics.
Observera att OptiGen inte längre erbjuder test för prcd-PRA för Australian Cattledog.

 

 

Nedan ser du statistik för PLL från OFA (Orthopedic Foundation for Animals)-registret i USA.

PLL.JPG
bottom of page