PLL (primär linsluxation)

Linsluxation innebär att linsen lossnar ur sin upphängning och lämnar sitt normala läge. Sjukdomen förekommer framför allt hos de mindre terrierraserna och har där en ärftlig komponent. Linsluxation kan även uppträda som följdsjukdom till andra ögonsjukdomar, framför allt vid glaukom (grön starr). En ögonlysare kan oftast skilja mellan ärftliga och förvärvade varianter av linsluxation. När linsen lämnat sin plats får ögat kraftigt nedsatt syn. I olyckliga fall kan linsen röra sig framåt och hamna framtill i ögat. Om det inträffar uppstår snabbt allvarliga och smärtsamma symtom.
 

Då denna ögonsjukdom ärvs autosomalt recessivt så krävs sjukdomsanlag från båda föräldrarna för att hunden ska bli sjuk.
Resultat från provsvaret ges på följande sätt:

Gentype N/N (clear) = Hunden har ärvt två normala gener och har därmed status ”Clear”.

Genotype N/PLL (carrier) = Hunden har ärvt en normal gen samt en sjuk gen vilket betyder att hunden är ”Bärare/Carrier” av PLL.

Genotype PLL/PLL (affected) = Hunden har ärvt två sjuka gener vilket betyder att hunden är sjuk/Affected av PLL.

Att i avel använda genetisk affekterad hund (affected) det vill säga hund som har eller riskerar att utveckla prcd-PRA är dock alltid ett brott mot SKKs grundregler och Jordbruksverkets föreskrifter. Det är inte heller tillåtet att para två anlagsbärare (carrier) med varandra. 

 

Hitta oss på

  • Instagram
  • Facebook Social Icon