top of page

Dövhet


Medfödd dövhet är ett inom rasen sedan länge känt problem och misstänks vara relaterat till den vita pied-genen som cattledog har. Dövhet kan förekomma hos rasens båda färger.


Arvsgången är i nuläget okänd och pga detta så finns ej central registrering av hörsel-test hos SKK.  Hundar kan höra på båda öronen (bilateralt hörande), på ett öra (unilateralt hörande) eller vara döv på båda öronen. Sedan början av 1990-talet finns i Sverige möjlighet att hos veterinär testa hundens hörsel med BAER-test (Brainstem Auditory Evoked Response).
Svenska Australian Cattledogklubben rekommenderar uppfödare att göra BAER-test på valparna och önskar vidare få registrera resultaten i programmet ”lathunden” för att kunna föra statistik i Sverige.
Detta test görs tidigast vid 6 veckors ålder.

SACK rekommenderar att testa hundar innan de går i avel och att man vid avel med en unilateralt hörande hund parar med en bilateralt hörande.

Det verkar enligt vissa studier kunna vara en ökad risk för dövhet hos individer som saknar mask i ansiktet och risken för dövhet är mindre vid dubbelmask samt kroppsfläckar. Detta kan ha en sammankoppling till att pigmentering saknas på hörselcellerna och därav orsakar dövhet.
Inget samband har setts åt ngt håll gällande ögonfärg eller teckningstyp.
Cattledogs föds vita (bortsett om de har mask i ansiktet eller kroppsfläckar) och först troddes detta komma ifrån en tidig inblandning av rasen dalmatiner men forskning pekar åt att det vita anlaget kommer från en pied-gen.

Här finns en tidigare gjord studie på Australian Stumpy tail Cattledogs (gjord i Queensland, Australien) där koppling setts mellan pigmentering och dövhet. En stark misstanke i denna studie var att dövhet är ett autosomalt recessivt anlag på kromosom CFA10.


 

Det enda officiella register för hörseltester i dagsläget är OFA (Orthopedic Foundation for Animals)-registret i USA.  Se statistik nedan.

Länk till studien hittas här:

BEAR.JPG
bottom of page