top of page

HD

Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi, förkortat HD, är något som drabbar väldigt många raser och då även Australian cattledogs.  Svenska kennelklubben följer de graderings-bestämmelser som är fastställda av FCI (Fédération Cynologique Internationale). Gradering av höftledsstatus bygger delvis på passform mellan höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen. Lederna graderas i 5 grupper:
 

 • A  normala höftleder grad A

 • B  normala höftleder grad B

 • C  lindrig dysplasi

 • D  måttlig dysplasi

 • E  höggradig dysplasi
   

För rasen Australian Cattledog gäller registreringsförbud för avkommor efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus, i enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat finnas registrerat före parning. Hunden ska ha fyllt 12 månader när den röntgas för att resultatet ska registreras officiellt hos Svenska kennelklubben.


Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling av höftleden och denna skelettrubbning sker under hundens uppväxttid. Att en hund blir belastad med höftledsdysplasi är betingat av både genetiskt arv samt miljöarv. HD har en komplex (kvantitativ) nedärvning vilket betyder just att hunden både ärver en genetisk predisposition till eventuell Höftledsdysplasi samt kan påverkas av miljöfaktorer (t.ex. foder eller motion).

Om höftleden ej utvecklas normalt så kan det innebära att höftledskulan ej passar ordentligt i höftledsskålen och därmed kan friktion mellan dessa skapas vilket leder till inflammation (osteoartrit) och visas hos hunden i stelhet, nedsatt rörlighet, hälta.
Denna friktion/förslitning av leden kan inte alltid ses på en vanlig röntgenbild men kan vidare utveckla benpålagringar runt leden vilket i sin tur syns på röntgenbilder. Pålagringar ökar i regel med hundens ålder pga vidare förslitning i leden.

Graden av benpålagring anges som:

 • LBP  lindriga benpålagringar

 • MBP  måttliga benpålagringar

 • KBP  kraftiga benpålagringarHur kan man som valpköpare undvika att få en HD-belastad hund?
– Se till att de genetiska förutsättningarna är de bästa.
Titta inte bara på föräldradjurens röntgenresultat utan även syskons och tidigare avkommors.
Ju bättre familjebilden ser ut, desto mindre är risken att en hund utvecklar HD.
Som hundägare bör du se till att hunden håller sig i lagom hull och inte under någon period i sitt liv är överviktig.
– Valpen och unghunden ska ha en allsidig fysisk träning som sakta bygger upp muskler och kondition. Undvik extremträning, repetitiva explosiva rörelser och belasta aldrig en växande hund på ett överdrivet eller statiskt sätt.
Citat från Veterinär Annika Bergström i SKK artikel ”koll på HD”.

 


Rasklubben rekommenderar ägare att röntga sina hundar, för sin egen och hundens skull (för att veta om hunden eventuellt behöver specifik träning pga HD-belastning), för uppfödarens avelsstatistik och dess framtida potentiella valpköpare samt för rasens skull.

 
Vill du läsa mer om Höftledsdysplasi?  Här finns artiklar från SKK om HD:

Röntgenkontroll av leder

Om HD del 1: Koll på HD – höftledsdysplasi

Om HD del 2: Röntgen och avläsning 

Om HD del 3: Avel för bättre höftleder 

Allmän statistik om HD/ED i rasen

ED

Allmän statistik om HD/ED i rasen

Armbågsledsdysplasi

 

Armbågsledsdysplasi förkortas ED efter den engelska benämningen Elbow Dysplasia.
ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden.

Hos Svenska kennelklubben sker central registrering hos de allra flesta raser, däribland Australian Cattledog. Hunden ska ha fyllt 12 månader när den röntgas för att resultatet ska registreras officiellt hos Svenska kennelklubben.

Rasen Australian Cattledog kan drabbas av ED men sjukdomen är inget som är väldigt vanligt förekommande men Svenska kennelklubben och Svenska australian Cattledogklubben rekommenderar uppfödare att röntga sina avelsdjur innan avel samt att uppmuntra sina valpköpare att röntga avkommor.

 

Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsartros enligt följande skala, som också används internationellt:

 • 0   inga påvisbara förändringar

 • I    lindriga benpålagringar, upp till 2 mm

 • II   måttliga benpålagringar, 2 - 5 mm

 • III  kraftiga benpålagringar, över 5 mm

 

Armbågsledsdysplasi har en kvantitativ nedärvning vilket innebär att såväl genetiskt arv samt miljöfaktorer påverkar utvecklingen av ED.

En pålagring i en led kan skapa friktion mellan brosk och/eller skelett vilket leder till inflammation (osteoartrit) och visas hos hunden i stelhet, nedsatt rörlighet, hälta. Pålagringar ökar i regel med hundens ålder pga vidare förslitning i leden.

Precis som för en HD-belastad hund bör ägaren fokusera på att hålla hunden i lagom hull och snabb explosiv motion/träning då dessa faktorer negativt belastar en individ med dysplasi eller benpålagringar.

Rasklubben rekommenderar ägare att röntga sina hundar, för sin egen och hundens skull (för att veta om hunden eventuellt behöver specifik träning pga ED-belastning), för uppfödarens avelsstatistik och dess framtida potentiella valpköpare samt för rasens skull.

Vill du läsa mer om Armbågsledsdysplasi?  Här finns en artikel från SKK om ED.

bottom of page