Välkommen

till Svenska Australian Cattledog Klubben

Välkommen till Svenska Australian Cattledog Klubbens hemsida! SACK är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för Australian Cattledog och vi vänder oss till dig som har Cattledog eller som har ett intresse av rasen.

SACK:s målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för Australian Cattledog och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt bevara och utveckla rasens bruks-och vallningsegenskaper.

Senaste Nytt

Vandringspris

Ansökan och beslut om vandringspriser och diplom. Se här!

karma.jpg

Bruksläger

Läger med Frida Wallen den 2-3 Maj 2021 på Enköping BK. Anmäl HÄR

Ändrade normalstadgar

Ny arbetssätt kring valberednings förslag. Mer info här!

Hitta oss på

  • Instagram
  • Facebook Social Icon