Frågor från SBK angående Korningsregler

SACK har fått frågor från SBK angående SBK och vill fråga medlemmarna vad de tycker. Tyvärr måste alla svar skickas till SBK senast den 7 November, så skicka gärna in era svar senast den 5 November (så att vi har en dag att sammanställa).  

Alla svar kommer sammanställas och alternativet som de flesta medlemmar valde kommer skickas till SBK som svar. Namn kommer INTE skickas vidare till SBK men vi behöver kontrollera att bara medlemmar skickar in svar. 

Texten från SBK:

 

Frågorna rör korningsregler

Korningsreglerna

För titeln korad behövs både godkänt mentaltest samt exteriörbeskrivning. En helt genomförd korning innebär ju inte enbart titeln korad utan även en möjlighet till avelsutvärdering av såväl mentalitet som exteriör.
I "Särskilda regler för Korning" under "villkor för deltagande" är reglerna idag samma för exteriörbeskrivning och mentaltest. 

Det vill säga:

  • Minst sex (6) veckor ska ha förflutit sedan MH (alternativt BPH) genomförts.

  • Hund som godkänts vid första provtillfället får inte prövas igen.

  • Underkänd hund kan prövas på nytt efter det att sex (6) månader förflutit, dock ej på samma plats som vid första tillfället.

  • Omprov kan endast utföras en (1) gång.