Årsmöte INSTÄLLT!!

Styrelsen har undersökt nya möjligheter för att kunna genomföra klubbens årsmöte men då klubbens medlemmar är väl utspridda över landet samt att flertalet medlemmar befinner sig i riskgrupper så kan ett årsmöte på en samlad plats ej genomföras med hänsyn till SKKs riktlinjer. 
Möjligheten att ha årsmöte på distans via SKKs "förenklade årsmöte" -modul är genomförbart mot en avgift. Dock är detta en väldigt förenklad version av ett årsmöte där val till styrelsen görs i en "gemensam pott" och då kan dessa val ej styras till specifika positioner inom styrelsen, dessutom kan motioner ej kan tas upp för varken diskussion eller val.

Styrelsen har valt att skjuta fram årsmötet till 2021 enligt SKKs dispens nedan.
Då inga planer kunnat genomföras hittills under året och som det ser ut i dagsläget så kommer många aktiviteter fortsättningsvis att vara inställda resterande 2020. 
SACK kommer behandla verksamhetsår 2019 samt 2020 på kommande årsmöte i mars 2021. 

 

Utdrag från SKK:
Övriga klubbar (färre än 3000 medlemmar) ges generell dispens att skjuta på årsmötet till 2021

Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell dispens att skjuta upp sina års- eller fullmäktigemöten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller under förutsättning att det finns en ren revisionsberättelse från klubbens revisorer.


-------------------------------------------------------------------------------------
På våra årsmöten behandlar vi alltid uppmuntringspriser och vandringspriser, 
dessa diplom och vandringspris, sökta för 2019, kommer att postas hem till vinnarna samt delges på hemsida och Facebook under vecka 29!  Håll utkik! 
-------------------------------------------------------------------------------------

Tack vare klubbens trogna medlemmar som inbetalat sina medlemsavgifter trots detta hittills inaktiva och händelselösa verksamhetsår, i kombination med att årets aktiviteter blivit inställda så har klubben en större buffert inför nästkommande år och planerar att spendera årets "vinst" på medlemsvård och mycket aktiviteter under nästa år! 

Årsmötehandlingar

Uppmuntringspriser, Vandringspriser och Diplom

Ett inställt årsmöte betyder ju inte att våra medlemmar har varit mindre duktiga år 2019!

Här är länken till ett PDF Dokument med alla vinnare och utdelade diplom 

Hitta oss på

  • Instagram
  • Facebook Social Icon