Årsmöte INSTÄLLT!!

Pga rådande oroligheter runt om i landet så har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet 
med hänvisning av SKKs & SBKs direktiv om Corona-viruset.


I samband med detta beslut är också träningsdagen 28 mars inställd!

Alla rasklubbar har dispens att genomföra sina årsmöte t.o.m 30 Augusti.

Se information och förhållningsregler från SKK här;
https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/3/skks-atgarder-mot-spridning-av-covid-19


Med vänliga hälsningar,
Svenska Australian Cattledogklubbens Styrelse

Årsmötehandlingar

Hitta oss på

  • Instagram
  • Facebook Social Icon