Årsmöte 2021

Valberedningens prel. förslag inför årsmöte

 

Valberedningens prel. förslag inför årsmöte 2021

 

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020.

Längre ner på den här sidan hittar ni Valberedningens preliminära förslag på styrelse för 2021 verksamhetsår.

 

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,

  • namn,

  • en kort presentation

  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

 

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december, skicka in förslag till mail: Sackstyrelse@gmail.com

 

Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

 

De nya stadgarna kan du läsa mer om HÄR.

Valberedningens förslag 2021

Årsmötehandlingar 2019

Uppmuntringspriser, Vandringspriser och Diplom

Ett inställt årsmöte betyder ju inte att våra medlemmar har varit mindre duktiga år 2019!

Här är länken till ett PDF Dokument med alla vinnare och utdelade diplom 

Hitta oss på

  • Instagram
  • Facebook Social Icon