SACK Uppmuntringspriser

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS REGLER GÄLLANDE UPPMUNTRINGSPRISER

  • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)

  • Poäng räknas under ett (1) kalender år (januari – december)

  • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng

  • Resultaten som åberopas ska innehålla datum, plats, gren, klass, poäng/resultat tex utdrag från Hunddata där detta framgår

  • Priset delas ut på årsmötet, skickas ej

  • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

  • Endast officiella svenska resultat räknas

  • Vid samma poäng delas 2 st uppmuntringspris ut