MH den 15 November i Enköping

SACK anordnar ett MH i Enköping den 15 November.

Medlemmar kan ansöka om subventionering mot uppvisande av MH protokoll (kan ske digitalt). SACK subventionerar 300 kr till sina medlemmar. 

Anmälan görs på SBK Tävling, här.

Beskrivare är vår egen Leif Hjälm.