Planerade valpkullar

Kadang planderat valpkull 2022.JPG

Krav för annonsering av valpkullar