top of page

SKK Krav för avel på Australian Cattledog

Uppfödaren

– ska vara medlem i Svenska kennelklubben.

– ska följa Svenska kennelklubbens gällande grundregler och hälsoprogram.

 

Avelshundar

Hälsa

·  Höftleder: Känd officiell status genom röntgen, utförd tidigast vid 12 månaders ålder. Motsvarande gäller för utländska hundar.
 

·  Föräldradjuren ska ha känd mental status (MH).

 

 

KLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR AVEL PÅ AUSTRALIAN CATTLEDOG


Uppfödaren

– ska vara medlem i Svenska kennelklubben samt Svenska Australian Cattledogklubben.

– ska följa Svenska kennelklubbens gällande grundregler och hälsoprogram.
 

Avelshundar

Hälsa

·        Höftleder: Känd officiell status genom röntgen, utförd tidigast vid 12 månaders ålder,
med grad A, B, C. Motsvarande gäller för utländska hundar.
Vid avel på individ med status HD C ska tilltänkt partner ha HD A eller HD B.

 

·        Armbågar: Känd status genom röntgen, utförd tidigast vid 12 månader ålder,
med grad 0 eller grad 1. Motsvarande gäller för utländska hundar.

 

·        Ögon: Känd status gällande prcd-PRA samt PLL genom DNA-test,
alternativt obligatorisk fri eller anlagsbärare genom DNA-testade föräldrar.
Parning med anlagsbärare (B) får endast göras med fri hund (A).
Affekterade djur (C) får ej användas i avel.
Utöver ovanstående ska ögonlysning genomföras före första parning.

 

·        Föräldradjuren ska vara rygg-röntgade före första parning.
Röntgenbilderna ska vara avlästa för DISH.

 

·        Föräldradjuren ska vara BAER-testade före första parning.

 

 

 

 

 


Exteriör

·        Lägst "Very Good" i öppen- eller bruksklass på officiell utställning alternativt godkänd exteriörbedömning av för rasen godkänd beskrivare/domare.
 

Mentalitet

·        Genomförd MH (genomgången med kryss i alla rutor).


Undantag

·        Utländska avelsdjur bosatta utomlands, importerad dräktig tik samt sperma-import som tillför nytt blod medges undantag från de exteriöra kraven och kravet på genomförd MH.
 

RAS (rasspecifik avelsstragegi)

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för avel inom varje specifik ras. Strategin beskriver både starka sidor som problem som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

SACK och andra rasklubbar samt specialklubbar arbetar tillsammans med Svenska Kennelklubben för att ta fram strategier för aveln. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

 

Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen.

Har du frågor och funderingar kring RAS, ta kontakt med avelsrådet.

Dokument

RAS Australian Cattledog (2006)
RAS utvärdering 2011
RAS utvärdering 2012
RAS utvärdering 2013
RAS utvärdering 2014

SACK:s avelsråd

SACK har två avelsråd som ansvarar för avelsfrågor inom rasklubben. Här finns lite information om vad som är avelsrådens uppgift/funktion och kan hjälpa dig med. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Avelsrådet står till förfogande för att hjälpa uppfödare, hanhundsägare, valpköpare och medlemmar. Man kan bl.a. få hjälp med att

– ta fram fakta om enskilda hundar,
– göra listor med hundar som uppfyller valda kriterier,
– ta fram statistik gällande mentalitet, exteriör och hälsa på utvalda grupper av hundar, samt
– beräkna inavelsgrader.

Avelsrådet kommer INTE att rekommendera enskilda uppfödare eller hundar utan tillhandahåller endast fakta och/eller statistik. Uppfödare och valpköpare får själva göra ett val utifrån den informationen.

Fakta som kan tas fram är exempelvis tävlingsmeriter i bruks, lydnad och agility, titlar, utställningsresultat, resultat från mentalbeskrivning, mentaltest och hälsoundersökningar. Listorna kan tas fram på hundar som uppfyller vissa kriterier som kan vara nästintill vilka som helst men som exempel kan nämnas resultat från MH, MT, Hälsoundersökningar, tävlingar, utställningar och exteriörbeskrivning.

Statistik kan göras på resultat från mentalbeskrivningar och hälsoundersökningar på en vald grupp av hundar. Exempel på en grupp hundar kan vara en kull, alla hundar från en kennel, alla avkommor eller barnbarn till en särskild hund osv.

Inavelsgrad kan redovisas på redan registrerade hundar eller beräknas inför kommande parningar, antingen mellan två hundar eller mellan en hund och flera tilltänka partners på samma gång.

Fullständigt ifyllt protokoll från exteriörbeskrivning kan fås ut på alla hundar som är exteriörbeskrivna och där protokollet har skickats till SACK.

 

Kontaktuppgifter till SACK:s avelsråd

 

  • Mona Malmström (avelsråd och registeransvarig)
    e-post: mona.sack@telia.com
    telefon: 08-36 64 3

bottom of page